Chorna hai toh teri marzi hai, relationship tutne ki wajah kuch khaas toh nahe😐